Age: 0-2 Years (He Reo Aroha)

He kōrero hei karanga i tō tamaiti.

 

Download a printable pdf

There, there, baby ...
 • Kāti, kāti, e pē/e te tau/e kō/e tama (mō te tāne)
 • Kātirawhe (mēnā kua hōhā haere koe - koinei te kōrero a te pakeke i a ia ka hōhā engari he māmā tana reo, hōhā mai, aha mai).
Sshhhh
 • Kāti, kāti
 • E moe (mēnā e tangitangi ana i te mate moe)
 • Hoihoi
 • Turituri
 • Kāti te auē/te tangi/te tangitangi
What's the matter?
 • He aha te mate?
 • He aha? (he tino kōrero tēnei hei pātai ‘he aha te mate', ka mutu i ōna wā anō, mēnā e whakakuene ana te tamaiti, ka kumea roatia te ‘he', me te paku kaha ake o te reo)
He's got wind.
 • E kī ana (te puku) i te hau.
 • Kei te kī i te hau.
Oh no, you've got the hiccoughs.
 • Auē/e tā/e kō/e hika, kua tokopuhake(tia)/tokomauri(tia) koe.
 • . . . kei te tokopuhake koe.
You poor thing!
 • Aiiiiii, ka aroha hoki koe. (he tohu aroha, engari ka taea anō tēnei hei kōrero whakatakē)
Are you warm? Come here so that I can feel you.
 • Kei te mahana koe? Haramai, kia whāwhāhia koe (e au)/kia whāwhā au i a koe.
 • Kei te mahana koe? Tēnā . . . kia whāwhāhia koe.
Eat up!
 • E kai!
 • Kia kaha te kai!
What a big burp that was, baby!
 • E hika, kātahi nā te tokopuaha!
I bet you feel better now.
 • Kua pai koe i āianā, ne hā?
 • Kātahi nā ka pai.
Oh, what a big yawn.
 • E hika, kātahi nā te hītakotako.
I love you so much.
 • Ka nui taku aroha mōu.
What a big boy/girl you are.
 • Tō nui kē hoki.
 • Kua nui/rahi haere koe
Oh, you are so cute.
 • Kātahi nā te tamaiti ātaahua/pai/haututū.
 • Ka wani kē taku tamaiti.
My beautiful baby.
 • (Ka) tau kē taku tamaiti/pēpē.
 • Ka wani kē taku tamaiti.
You're a bit snotty.
 • Tō hūpē!
 • Kei te hūpē katoa tō ihu.
 • Tō hūpē hoki, āe.
I know it's really sore.
 • Kei te mōhio au he (tino) mamae.
 • Kei te rongo au i tō mamae.
 I'm sorry, it was an accident.  
 • E te tau, kua whara (hoki) koe i a au. (mēnā kua whara, kua mamae, kua toto, kua aha)
 • Mō taku hē, e te tau, kua mamae koe i a au.
 • Aiiiiii, kua hē katoa (ō piropiro/koe) i a au. (mēnā kua riri, kua tangi, kua whakatakariri, kua aha)
 • Aiiiiii, kua hē noa iho koe/tāua i a au.
 • Aiiiiii, kua mate tāua i a au.
 • Aue, nā wai hoki tāua i a au.
The pain will go
 • Kāore e roa ka mutu te mamae
Here's Māmā's nose/lips/ears/mouth, where's baby's?
 • Anei te/ngā ihu/ngutu/taringa/waha o Māmā, kei hea tōu/ōu?
Give Pāpā a kiss.
 • Ki te kihi i a Pāpā . . . kia tere . . . haramai.
Come and sit with me.
 • Haramai tāua/tātou ki te noho.
 • Haramai tāua ki konei noho ai.
 • Anei tāua/tātou ki konei noho ai.
Open your mouth (ie ki te kai/inu waiū).
 • Tō waha.
 • Huakina tō waha.
 • Kia hāmama tō waha.
 • Hāmama (mai).
Squealing like that will chase the birds away.
 • Ka mataku ngā manu i a koe e ngawī haere nā.
 • Ka purere ngā manu i a koe e pūkoto nā.
You're a noisy thing!
 • Tō hoihoi kē!
 • Kei te turituri koe.
 • Kāti te hoihoi.
You like to chit-chat don't you?
 • He pai ki a koe te kōrero, nē rā/hā?
 • He puku kōrero koe.
Baby likes it when we give him a soft pat on the back.
 • He pai ki a pēpē kia pōpōhia ana tana tuara.
Why are you sad?
 • He aha koe e pōuri nā?
 • E pōuri ana koe i te aha?
Are you missing Māmā?
 • Kei te mokemoke/ongeonge koe ki a Māmā?
 • E mokemoke/ongeonge ana koe ki a Māmā?
She'll be back in a tick.
 • Kāore e roa ka hoki mai.
 • Kāore a ia e roa.
 • Ka hoki mai ā kō tonu ake nei.
 • Ā kō ake nei ka hoki mai.
What can we do to make you feel better?
 • Me pēhea koe e pai ake ai?
 • Mā te aha rawa e pai ake ai koe?
Ok. Lie down now.
 • Takoto, e te tau.
 • Ā kāti, takoto.
Did you have a nice, restful sleep?
 • I pai tō moe?
 • I au tō moe?
Let's play roley-poley.
 • Haramai tāua/tātou ki te takahurihuri/takaporepore/takaoriori.