Te Ipu Kōrero


Te Ipu Kōrero

Te Ipu Kōrero is a 10-week oral language (reo ā-waha) teaching and learning programme for teachers and ākonga in Years 1-10 Māori-medium classrooms.

As part of the Ministry of Education's Mauri Tū, Mauri Ora initiative, Te Ipu Kōrero is designed to lift achievement of ākonga who are not achieving at expected levels in oral language.

Kaiako Feedback

1088
In your opinion, what works about Te Ipu Kōrero?

“It’s a structured oral language programme that is easy to follow. It has a wide range of lessons and is suitable for all age groups and enhances not only oral language but techniques needed for ākonga to be successful learners.  

Te Ipu Kōrero has helped me to identify areas to be able to effectively teach and assess oral language.”

1089
What has your experience been of Te Ipu Kōrero?

“Kua kaha kōrero ahau, kua rangona whānuitia, ko te Reo ā-waha te tūāpapa o ngā kaupapa ako katoa. E kore e taea te ako ki te tuhituhi, ki te pānui rānei e kore aro ana ki te reo ā-waha. Kua mārama hoki mātau te take o te whakaako i te reo pāngarau. Heoi anō, kāore pea i te tino mārama pēhea te whakaako me te aromatawai i tēnei o ngā tino kaupapa, ko te Kōrero. Kei roto te reo ā-waha i ngā mea katoa. Nā te whai i te hōtaka o Te Ipu Kōrero, kua mārama ake tētahi huarahi whakaako, kia puāwai te reo Māori, me ngā pūkenga reo. Ki a au nei, kua tika ake hoki ngā aronga whakatau."

1090
What is the biggest learning that will be taken away from Te Ipu Kōrero?

“Ko te whāinga matua mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira ko te whanake i te taha Te Reo Matatini mō ngā ākonga. Kia akiaki i te ākonga ki te kōrero ahakoa te momo reo, kia māia ake ia ki te kōrero mā reira ka whai wāhi ko te whakatika i te momo reo ka rangona e te kaiwhakarongo, te momo reo ka whakamahia e ia. E pēwhea ana ahau e whakahaere i aku akoranga reo a waha ki roto i te akomanga. He pēwhea hoki e whakauru i ngā akoranga, i ngā kēmu. Ka pēwhea ahau e whakarite i taku akomanga kia mōhio te ākonga he akomanga whāngai i tana taha reo-ā-waha, otirā tana reo Māori.”