Age: 2-4 Years (Resolving Issues)

 

Download a printable pdf

What is the matter?
 • He aha te mate?
Mere would like to play with that, too. What should we do?
 • Kei te pīrangi anō a Mere ki te mea nā. Kua/me aha tātou?
 • Kei te pīrangi tākaro anō a Mere ki te mea nā. Kua/me aha tātou?
What a great idea!
 • He whakaaro pai tēnā!
 • Ehara! He whakaaro pai tēnā!
 • Ehara! Kātahi nā te whakaaro (pai)!
 • Ehara! Koinā te kōrero.
In our whānau, we share our things with our friends, don't we?
 • I tēnei whānau, ka whakaaehia ā tātou mea ki ō tātou hoa, nē rā/hā?
 • I tēnei whānau, mēnā nāu, nā te katoa.
 • I tēnei whānau, mēnā nā tātou, nā ō tātou hoa.
You can't eat/play with both of those at once.  How about you share that.
 • Kāore e taea te kai ngā mea e rua nā i te wā kotahi. Hoatu tētahi/tēnā ki a . . .
 • Kāore e taea te tākaro ki ngā mea e rua nā i te wā kotahi. Hoatu tētahi ki a . . .
Gentle hands!
 • Kia māmā ō/ngā ringa.
If you don't like what she's doing, tell her.
 • Ki te kore koe e pai ki tana mahi, kīia atu.
 • Ki te kore e pai ki a koe tana mahi, kīia atu.
Two wrongs don't make a right.
 • Kāore e tika ake ki te hē ko kōrua.
 • Kāore e tika ake mēnā e rua ngā mahi hē.
It's not nice to tell petty tales.
 • Kāore e pai te whakaatu i ētahi atu.
 • Kāore e pai te whakaatu i ētahi atu mō te take hauwarea noa iho nei.
How about you try sorting it out amongst yourselves?
 • Ka pēhea mēnā ka riro mā koutou tonu/anō e kōrero/whiriwhiri/whakatika?
 • Mā koutou tonu e kōrero/whiriwhiri/whakatika.
If you're bored, why don't you .....
 • Mēnā e takeo ana koe, he aha koe e kore nā e...
There are lots of fun things to do!
 • He rahi/nui/maha ngā mahi pārekareka hei mahi.
Play outside.
 • Taki haere ki waho tākaro ai (mēnā neke atu i te kotahi).
 • Haere ki waho tākaro ai.
 • Ki waho koe/koutou tākaro ai.