Age: 2-6 Years (Getting Ready)

Download a printable pdf

I like to use a nice warm flannel to wipe my face.
 • He pai ki a au kia mahana te tāora iti hei horoi i taku kanohi.
It's better for your gums to brush your teeth from top to bottom, rather than round and round.
 • He pai ake mō ō pae/pūniho ki te paraihetia e koe ō niho mai i runga ki raro tēnā i te huri porowhita.
Let's use the floss to flick out all the gunk in between.
 • Anei/Me tiki te miro niho hei tīkape maramara mā tāua i ō niho.
Look! Your teeth are nice and shiny.
 • Ira/Ina! Kei te pīataata katoa ō niho.
I'll just go and run the bath for you.
 • Kua haere au ki te whakakī i te tāpu mōu.
Hold the brush in your right hand and pull it through your hair.
 • Kia mau te paraihe ki tō ringa katau, ka kukume ai i ō makawe.
Tuck your hair behind your ears to keep it out of the way.
 • Me mea/meinga ō makawe ki muri o ō taringa kia kore ai e pōrearea.
Tuck in your top so it's nice and tidy.
 • Tō hāte ki roto i tō tarau/panekoti kia pai ai tō āhua.
Wipe your bottom really well.
 • Kia pai/tika tō whērū i tō tou.
When you've finished, remember to flush the toilet.
 • Ka mutu ana koe, kei wareware koe ki te tuku i te wai.
 • Kia mutu koe, tukuna te wai (o te heketua/wharepaku).
Put your shoes on.
 • Kuhuna ō hū.
 • Komohia ō hū.
Your shoes are on the wrong feet.
 • Kei te hē kē ō hū.
Push your foot right in.
 • Peia whakamuatia tō waewae.
I'll teach you to tie your laces.  Make two big loops, wrap one around the other, push it through the hole in the middle, and pull.  There!
 • Māku koe e whakaako ki te here i ō hū. Kia rua ngā koru, takaia tētahi ki tētahi, peia tēnei ki te puare i waenganui, ka kukume ai. Ana!
Do you want to go bare foot?
 • Kei te pīrangi haere hū kore/kore hū koe?