Age: 2-6 Years (Praising and Correcting)

Download a printable pdf

 

My motto is ‘Do it once! Do it right!'
 • 'Kia kotahi te mahi! Kia tika te mahi.' Koirā tāku. 
Mind your manners.
 • Kia tika koe.
It's rude not to respond when someone greets you.
 • Me mihi e koe te tangata mihi i a koe.
 • Kāore e tika te kore e aro atu ki te tangata ka mihi i a koe.
What a clever girl you are!
 • Tō mātau/mōhio kē hoki!
 • Kore he painga i a koe!
Please be honest.  It's not good to lie.
 • Kia tika/pono koe. Kāore e pai te kōrero teka/parau/rūkahu/...
 • Me kōrero pono koe. Kei mau noa iho koe i ō rūkahu.
Did you figure that out all by yourself?
 • Nāu tonu i mahi?
 • I mahia e koe ko tō kotahi?
 • I mahia e koe ko koe anahe?
I know you are clever - look how tricky that was!
 • Kei te mōhio au he mātau koe -ehara hoki i te mahi māmā.
 • Kei te mōhio au he kakama tō hinengaro - he mahi uaua hoki.
The most important thing is that you give/gave it a go.
 • Ko te mea nui kē ka/i whakamātauria e koe.
I'm so proud of you.
 • Kei te whakahīhī katoa au ki a koe.
 • Ehara, nāku taku tamaiti!
I really love the way you ....
 • Pai kē ki a au te āhua o tō . . .
 • Pai kē ki a au ka . . . ana koe
You can do anything you want to if you put your mind to it.
 • Ka taea e koe tāu i pīrangi ai ki te ū tō hinengaro.
 • Ki te ū tō hinengaro, ka taea e koe te ao.
Your brain is the biggest and fastest computer in all the world!
 • Ko ō roro te rorohiko nui katoa, tere katoa i te ao!
What a great help you are.
 • Ka pai kē tō āwhina mai.
You are awesome!
 • Tau kē koe!
 • Ka wani kē koe!
 • Kore he painga i a koe!