Age: 2-6 Years (The Bedroom)

Download a printable pdf

 

We lift up the sheet like this, and flick it out.
 • Ka hikina pēneitia te hīti, ka whiu ai ki waho.
 • Ka hikina pēneitia te hīti, ka whiua whakawahotia.
What a great job you did making your bed.
 • Ka pai kē tō hora/mahi i tō moenga.
 • He rawe kē tō hora i tō moenga.
You've tucked in all the blankets.
 • Kua kōpeketia e koe ngā paraikete.
You've smoothed down the covers.
 • Kua meatia te papangarua kia māeneene.
You could put your pyjamas away under your pillow, too.
 • Ka pai anō te mea i ō kākahu moe ki raro i tō pera.
It might be good to fold your pyjamas and put them under your pillow.
 • Ka pai tonu te pōkai i ō kākahu moe, ka waiho ai ki raro i tō pera.
Tidy up your room.
 • Whakapaingia tō rūma.
 • Whakatikahia tō rūma.
 • Ka whakamā te kararehe i tō rūma!
Why do you leave your things lying around in your room?
 • He aha i waiho ai ō mea katoa kia putu ana i tō rūma?
Your stuff is lying around your room.
 • E putu ana ō mea katoa i tō rūma.
Don't leave your stuff lying around in your room.
 • Kaua e waiho ō mea kia putu ana/kia putu haere i tō rūma.
We can't find anything in your room!
 • Kāore e kitea he aha i tō rūma!
Could you please put away all of your toys.
 • Whakahokia ō takawairore/taonga tākaro ki te wāhi tika.
 • Whakaemihia ō takawairore/taonga tākaro, ka whakahoki ai ki te wāhi tika.
Put this back where it was, please.
 • Whakahokia te mea nei ki tana wāhi noho.
A place for everything - everything in its place!
 • He kāinga/wāhi tō ngā mea katoa.
Where does this go?
 • Ki hea tēnei?
 • Kei hea te kāinga o te mea nei?
What do you want to be when you grow up?
 • Kei te pīrangi haere koe hei aha ka pakeke ana koe?
Look at all these dress-up clothes!
 • Ira/Ina, te mahi a te kākahu whakapaipai!
You can pretend to be ..... a pirate/a mermaid/a dancer/a chef....
 • Me whakataruna koe he tāhae kaipuke/wahine whai hiku/he kaikanikani/ he ringawera koe.
 Let's imagine that we are ...
 • Me kī he . . . tāua.
 • Me mea tāua he . . . tāua.
 I like to dream about .....
 • He pai ki a au te wawata mō . . .
 • He pai ki a au te moemoeā mō . . .