Maranga/E Ara (Get Up!)

Have you had your breakfast?

 • Kua parakuīhi koe?

Have you done the dishes?

 • Kua horoia e koe ngā pereti/taputapu/utauta?

 • Kua oti ngā pereti/taputapu/utauta te horoi?

Is this dirty or clean?

 • Kei te paruparu tēnei kei te mā rānei?

Make your bed.

 • Horahia tō moenga.

 • Whakapaihia tō moenga.

 • Whakatikahia tō moenga.

 • Mahia tō moenga.

Have you made your bed?

 • Kua horahia/whakapaingia/whakatikahia/mahia e koe tō moenga?

 • Kua hora i a koe tō moenga?

Who are you going with?

 • Ko kōrua/koutou ko wai kei te haere?

Who is all going?

 • Ko wai mā kei te haere?

Call me if you need me to come and get you/pick you up.

 • Waea mai ki te pīrangi koe kia tīkina atu koe.

Come and get me.

 • Tīkina mai au.

Go and get . . . (so and so).

 • Tīkina atu a . . . (Mea).

Don't be late.

 • Kaua e tōmuri.