Te Mihi, Te Kohete (Praising and Scolding)

You're the best.

  • Kāore i tua atu i a koe.

Good for you/good on you.

  • Kei runga noa atu koe.

You look beautiful.

  • Tō ātaahua kē/hoki.

Don't do that yet.

  • Taihoa tēnā (mahi).

I don't like it when you do that.

  • Kāore au e pai ki tēnā mahi (āu).