Te Tohutohu (Instructions)

Go to . . .

 • Haere ki a . . .

Leave that (thing) alone.

 • Waiho (koa) te mea nā.

Don't touch.

 • Kaua e raweke.

Give that (thing) here.

 • Homai te mea nā.

Do it like this . . .

 • Me pēnei . . .

 • Me pēnei kē . . .

 • Me pēnei te mahi . . .

 • Kia pēnei kē . . .

 • Kia pēnei te mahi . . .

. . . then like this.

 • . . . ka pēnei ai.

 • . . . kātahi ka pēnei.

Be good.

 • Kia pai koe.