Te Whāngai i tō Tamaiti/Pēpi (Feeding Your Child/Baby)

 

Are you hungry?

 • Kei te hiakai koe?
 • E mate kai ana koe?
 • E hiakai ana koe?

 Ouch. Don't bite.

 • Ei, kaua e ngau.

 Are you full?

 • Kua ora koe?

 Is your belly full?

 • Kua kī tō puku?
 • Kua ngata tō hiakai?

That's enough.

 • Ka nui tēnā.
 • Kua rahi tēnā.

You're a little fatty.

 • Ka pai kē tō ora.
 • Ka pai kē tō mōmona.
 • Ka nui tō mōmona.
 • Ka nui tō ora.

Do you want more?

 • He kai anō māu?

Are you still hungry?

 • Kei te hiakai tonu koe?

Aren't you full yet?

 • Kāore anō koe i ora (noa)?

Eat slowly.

 • Kia āta kai.

You might choke.

 • Kei rāoa (noa iho) koe.

Don't be greedy.

 • Kaua e pukukai/kaihoro.

You need to burp.

 • Me tokopuaha/tokopua/tokopūhā/tokopā/kūpā koe.
 • Kia tokopuaha nei koe.

Come on . . . burp for me.

 • Kia kaha . . . tokopuaha mai.

I'll rub your back.

 • Kia mirimirihia tō tuara.

You've got the hiccoughs.

 • Kua tokopuhaketia/tokomaurihia koe.

Now that's better.

 • Kātahi nā ka pai.

What do you want to eat?

 • He aha he kai māu?
 • Kei te hiakai aha koe?

I'll just go and get your kai ready.

 • Kia haere (ake) (nei) au ki te mahi kai māu